ORGANISME DE CONTROL TECNIC DE L’EDIFICACIÓ EN EL MARC DE LA ASSEGURANÇA DECENAL

Organisme de control tecnic de l’edificació a Barcelona

Controlia presta servei a Catalunya a través de la seva Delegació de Barcelona

OCT CONTROLIA realitza els següents serveis tècnics:

  • Control tècnic de l’edificació (OCT) per l’Assegurança Desenal
  • Control de garanties triennals estanqueïtat e instal·lacions
  • Project Monitoring
  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Due Diligence Tècnica d’immobles i terrenys
  • Informes urbanístics
  • Sostenibilitat i consultoria energètica

Sol·liciti pressupost OCT

MEMBRES DE AECCTI

CERTIFICACIÓ ISO 9001:2015

Entitat de control de qualitat de l’edificació.

Web corporativa

PER SOLICITAR UN PRESSUPOST O REALITZAR QUALSEVOL CONSULTA, POT POSAR.SE EN CONTACTE AMB LA NOSTRA DELEGACIÓ DE CONTROLIA A BARCELONA.

PER SOLICITAR UN PRESSUPOST O REALITZAR QUALSEVOL CONSULTA, POT POSAR.SE EN CONTACTE AMB LA NOSTRA DELEGACIÓ DE CONTROLIA A BARCELONA.